Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Bouwkundige begrippen

1

Blokkeel

21  Kinderbint 41 Oor 61 Staande tand
2 Boezem 22 (Klis)klezoor 42

Panlat

62 Staand verband
3 Bolkozijn 23  Kloostervenster 43  Plint 63  Steektrap
4 Daklijst 24  Korbeel 44  Poer 64  Steensponning
5 Daktegel 25  Korfboog 45  Raveelbalk 65  Steunbeer
6 Dekbalk 26  Krommer 46  Raveling 66  Stootbord
7 Diefijzer 27  Kroonlijst 47  Roede  67  Stoomlaag
8 Drieklezoor 28  Kruisvenster 48  Rollaag 68  Strijkbalk
9 Ezelsrug 29  Kruisverband 49  Rooilijn 69  Tongewelf
10 Fliering of wormplaat 30  Latei 50  Schoor 70  Trapgevel
11 Geheng  31  Lijstgevel 51  Schouder 71  Tuitgevel
12 Grindboog  32  Middendorpel 52  Schouw 72  Tweelichtvenster
13 Haanhout 33 Middenstijl 53  Schuifvenster (empire) 73  Versnijding
14 Haardpot 34  Moerbalk 54  Segmentboog 74  Vloerdelen
15 Haardsteen-ensemble 35  Muuranker 55  Sieranker 75  Vorstpan
16 Hanekam 36  Muurplaat  56  Sleutelstuk 76  Wang
17 Hoekketting 37  Muurstijl 57  Spantjuk 77  Waterlijst
18 Kaarsnis 38  Negge 58  Speeltrap 78  Windschoor
19 Kalf 39  Nokgording 59  Spitsboog 79  Wisseldorpel
20 Kelderlicht 40  Nokstijl 60  Sporenpaar