Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Boerderijen

De meeste eigenaren en bewoners van boerderijen zijn trots op hun bezit en hebben een sterke band met boerderij en omgeving. Een trots bezit, maar ook een verantwoordelijkheid. Het is niet altijd eenvoudig om boerderij en erf te onderhouden of aan te passen aan de huidige wensen zonder afbreuk te doen aan historie van gebouwen en erf. De Cursus Boerderijbehoud kan u helpen bij uw zoektocht naar de juiste kennis van cultuurhistorische, streekeigen en technische aspecten om uw wensen ten aanzien van uw boerderij te verwezenlijken.

 

De praktische cursus richt zich op eigenaren en bewoners van boerderijen en geeft informatie over de cultuurhistorische waarde van de boerderij, technische ondersteuning bij het opknappen, herstellen of opnieuw inrichten van de boerderij, tijdig en juiste onderhoud van de boerderij waardoor onnodig dure en ingrijpende renovaties voorkomen kunnen worden en de procedures en financiele mogelijkheden bij het opknappen van boerderij en erf.

 

Inhoud cursus

Dze cursus start op de 1e avond met een uitleg over de oorsprong van de karakteristieke boerderijtypen in de regio. Op de volgende 3 avonden wordt aandacht geschonken aan veelvoorkomende onderhoudsproblemen bij boerderijen. Een voorbeeld hiervan is doorslaand en optrekkend vocht. Bij de behandeling wordt ingegaan vragen zoals:  hoe bescherm je de onderdelen van een gebouw tegen weersinvloeden? Hoe kun je vocht uit de bodem weren? Hoe voorkom je condensatieproblemen? Welke complicaties kunnen zich voordoen bij isolatiemaatregelen?

 

Zo komen er diverse onderhoudsaspecten aan bod. Waar nodig, worden de belangrijkste constructies van gevels, daken en vloeren doorgenomen. Uiteraard bevat het lesmateriaal ook talrijke praktische tips. Verder wordt uitleg gegeven over een efficiente aanpak van het totale onderhoud en overde mogelijkheden van subsidie en fiscale aftrek.

 

Nieuwe cursus in voorbereiding! 

Hebt u interesse? Laat het ons weten! Zodra er voldoende deelname is, informeren wij u verder. 

 

Geinteresseerd in deze cursus?

Meld u aan via www.ribo.nl