Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Religieus erfgoed

informatie over de cursus onderhoud religieus erfgoed voor vrijwilligers door stichting monumentenwacht Overijssel en Flevoland

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland organiseert regelmatig een cursus onderhoud religeus erfgoed voor vrijwilligers. De ontwikkeling van de cursus werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Overijssel.

 

Het religieus erfgoed wordt in Overijssel en Flevoland net als in de rest van Nederland voornamelijk beheerd door vrijwilligers, vaak leden van parochiebesturen en kerkraden, maar er zijn ook vele klussenploegen en doeclubs. Het beheer van dit erfgoed wordt ervaren als een zware taak, die welhaast professionele vaardigheden vergt van de betrokken vrijwilligers. Een goede ondersteuning is hierbij nodig.

De cursus onderhoud Religieus Erfgoed voor vrijwilligers heeft als doel om deze vrijwilligers te professionaliseren door gerichte kennisoverdracht aan de hand van divers en toegankelijke informatie. Het effect daarvan zal zich uiten in de opstelling van meer meerjaren onderhoudsplannen, een betere benutting van de beschikbare subsidies en een efficiënter en effectievere uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, zowel in eigen beheer als door derden.

 

Inhoud cursus

U vindt hierin tips over eenvoudig zelf uit te voeren onderhoud, controlelijsten en praktische informatie over bekende schadeverschijnselen bij religieuze gebouwen. Sommige passages zijn gewijd aan de oorzaken en achtergronden van onderhoudsproblemen, andere aan het tijdig signaleren van schadeverschijnselen en behandelen de herstelmogelijkheden. Ook komen zaken aan de orde als het plannen van onderhoud en het (laten) opstellen van een meerjaren begroting voor onderhoud. Kerkbestuurders, kerkbeheerders, gebruikers en vrijwilligers van religieus erfgoed – al dan niet erkend als monument - kunnen aan de hand hiervan voorzorgs- en herstelmaatregelen (laten) uitvoeren.

Nieuwe cursus in voorbereiding!

Hebt u interesse? Laat het ons weten! Zodra er voldoende deelname is, informeren wij u verder.