Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Monumentregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De website van de Rijksdienst van Culureel Erfgoed bevat het monumentenregister met gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

In het register is opgenomen: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving, plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer.

Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.