Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Subsidie rijksmonument

 

Bent u of wordt u eigenaar van een rijksmonument? Dan bent u eigenaar van een uniek pand! Vaak hebben deze rijksmonumenten een bijzondere buitenkant, echter de monumentale status geldt ook voor de binnenkant. Deze status is bedoeld om de monumentale waarde(n) in stand te houden. Het betekent ook dat u te maken hebt met specifieke wet- en regelgeving als u uw monument wilt aanpassen, verbouwen of restaureren. Voor het reguliere onderhoud en/of eventuele restauratie is het verstandig u goed te laten informeren over de bouwkundige staat van het pand. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor dit onderhoud en/of restauratie zijn verschillende vormen van financiele ondersteuning mogelijk. Sinds 2006 is de Brim regeling van kracht: Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten. Een regeling voor financiele ondersteuning aan eigenaren voor het instandhouden van hun monument. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Welke variant voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • U bent eigenaar van een monumentaal pand dat valt in de categorie "Woonhuizen"? Dan heeft u mogelijk recht op een lening met lage rente, in de vorm van een Restauratiefonds(plus-)hypotheek. Informeer voor de voorwaarden bij het Nationaal Restauratiefonds.
  • U bent eigenaar van een monumentaal pand niet zijnde een woonhuis? Dan heeft u mogelijk recht op een lening (zie hierboven) of een instandhoudingssubsidie. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo'n subsidie is het indienen van een periodiek instandhoudingsplan gebaseerd op een bouwkundig inspectierapport dat niet ouder dan 2 jaar mag zijn. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze Stichting.

Andere relevante websites zijn:

www.belastingdienst.nl (Bureau Monumentenpanden)

www.cultureelerfgoed.nl

www.monumenten.nl

www.restauratiefonds.nl