Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Vakmanschap en ervaring

Keurmerken kunnen het leven gemakkelijker maken. Wie een product of bedrijf met een keurmerk kiest, mag ervan uitgaan dat het met de kwaliteit goed zit. Voor veel eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen is dat handig. Zij weten namelijk best iets over de geschiedenis, de bouwstijl en de constructie van hun pand, maar als het aankomt op reparatie, renovatie of restauratie schiet de kennis vaak tekort.

 

Vanzelfsprekend helpt Monumentenwacht haar klanten op weg, maar uiteindelijk moet de opdrachtgever zelf beslissen wie onderhoud of herstelwerk gaat uitvoeren. Vakmanschap en ervaring zijn daarbij van groot belang. Bedrijven met een keurmerk kunnen die leveren.

Stichting Certificering Restauratie

Samen met de Vereniging Restauratiebedrijven Noord (VRN) en de stichting Scholing, Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel (RIBO) hebben wij het initiatief genomen om de succesvolle Gelderse kwaliteitsregeling "Kennis + Kunde" ook in Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel in te voeren.

 

Het initiatief wordt uitgewerkt door de Stichting Certificering Restauratie (SCR). Deze stichting heeft haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel en wil zich ook inzetten om de provinciegrens-overschrijdende samenwerking verder te bevorderen. 

Stichting ERM

Een groot aantal restauratiebedrijven - waaronder architecten, schildersbedrijven, steenhouwers, voegers en timmerbedrijven – werkt samen aan de totstandkoming van uniforme kwaliteitsrichtlijnen voor vakmanschap bij restauraties aan monumenten. Deze richtlijnen worden samen met opdrachtgevers en overheden opgesteld en uiteindelijk goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De ERM ontwikkelt de kwaliteitsrichtlijnen, beheert deze en ziet toe op de onderlinge samenhang, de inhoud en de uitvoering door certificerende instellingen.