Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Register ERM

Hier vindt u per branche de bedrijven die erkend zijn op basis van een door de stichting ERM beheerde erkenningsrichtlijn. 


Erkende bedrijven worden periodiek geaudit op hun prestaties en het naleven van de gemaakte afspraken. Dat gebeurt door onafhankelijke en deskundige derden (certificerende instelling). Welke organisatie dat is, verschilt per erkenningsregeling. Op de site vindt u steeds bij de erkenningsregeling vermeld welke organisatie de audits uitvoert. 


Bent u niet tevreden over de kwaliteit en vindt u dat het bedrijf uw klacht niet op adequate wijze afhandelt? Dan kunt u bij de certificerende instelling een klacht indienen die door de instelling onderzocht zal worden. 
Bent u van mening dat een persoon of organisatie het logo Restauratiekwaliteit ten onrechte gebruikt? Geef uw signaal door aan ERM. Het logo is een wettelijk gedeponeerd logo en ERM zal optreden tegen misbruik.