Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Waarom onderhoud?

De eigenaar van een monument is de bezitter van onvervangbaar cultureel erfgoed. Het is van groot belang om dat in stand te houden. Maar dat kost geld. Vrij veel soms. Door de instandhouding goed te organiseren, kunnen echter onnodige kosten worden bespaard. En kan het beheer van een monument ‘leuk blijven’. 

 

Monumenten zijn degelijk gebouwd. Ze staan niet voor niets al zo lang. Toch worden monumenten voortdurend in hun voortbestaan bedreigd

 

Voor een doeltreffende instandhouding van monumenten, in zowel technisch als financieel opzicht, gelden enkele algemene adviezen. 

 

Onderhoud stimuleren door goede voorwaarden te scheppen voor eigenaren werkt beter dan door hen tot maatregelen te verplichten of zaken te verbieden. Los daarvan worden positieve prikkels als prettiger ervaren. Geld is in dit verband het belangrijkste instrument.