Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Kapconstructies

Een houten kapconstructie staan aan diverse bedreigingen bloot. Vocht is de belangrijkste oorzaak van aantastingen. Het schept een klimaat waarin schimmels en insecten goed kunnen gedijen.

 

Aantastingen door schimmels en insecten zijn natuurlijk al eeuwen bekend. Maar door onder meer het isoleren van daken, het afdichten van kieren en het aanbrengen van centrale verwarming is de laatste vijftig jaar in veel gebouwen een klimaat ontstaan dat zeer aantrekkelijk is voor schimmels en kevers. Door het bestrijden van ‘natuurlijke ventilatie’ door kieren en dergelijke werken renovaties niet zelden aantastingen door schimmels en kevers in de hand.

Maatregelen

Regelmatig inspecteren is daarom geen overbodige luxe. Vooral het onderkennen van lekkages en het tegengaan van een vochtig klimaat (ventileren!) zijn van groot belang om sluimerende vervolgschades met soms zeer ernstige consequenties te voorkomen.

 

Ook het schoonhouden van de kapconstructie is essentieel.

 

Als er toch schimmels of aantastingen door kevers ontstaan, is het zaak om deze in een vroeg stadium te lokaliseren. In overleg met een deskundige kan een adequate behandeling worden gekozen. Vroeger werden hier zwaar giftige spuitmiddelen voor gebruikt of blauwzuurgas. Tegenwoordig zijn deze middelen verboden. Een van de alternatieven is een zogeheten warmtebehandeling, waarbij men de constructie inpakt en opwarmt tot ongeveer vijfenvijftig graden Celsius. Bij deze temperatuur sterven de larven. Een andere mogelijkheid is het gericht injecteren met giftige middelen.

 

Infoblad houtaantasting (pdf)