Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

DIVERSEN

We realiseren het ons nauwelijks, maar vrijwel elk gebouw is van onder tot boven voorzien van buizen, kabels en pijpen voor water, gas, elektriciteit, verwarming, riolering of bliksemafleiding. In de afgelopen decennia is daar nog een aanzienlijke bijdrage als gevolg van computersystemen aan toegevoegd.
 
Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden moeten vanzelf sprekend op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Om onverantwoorde situaties te voorkomen, zijn diverse wetten en regels ingevoerd. Deze gelden meestal voor alle professionele activiteiten of voor de gehele bouwsector.
 
Groene monumenten, zoals historische tuinen parken, zijn net als gebouwde monumenten door mensen aangelegd. Het grote verschil is echter dat groene monumenten voor het overgrote deel bestaan uit levend materiaal. Daarom vragen de diverse vormen van groene monumenten een heel eigen benadering.
 
Bekende voorbeelden van zichtbare archeologische monumenten zijn hunebedden, grafheuvels, vliedbergen en resten van vroege verdedigingswerken zoals kasteelmottes. Zij danken hun bekendheid voornamelijk aan het feit dat zij zich (voor een deel) boven het aardoppervlak bevinden. De zichtbare archeologische monumenten vormen echter maar een klein gedeelte van het totaal.