Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bij het werken aan monumenten kunnen diverse voorschriften problemen opleveren. Niet zozeer omdat de aard van de werkzaamheden te ingewikkeld zou zijn, maar vanwege de slechte toegankelijkheid van cruciale delen van het gebouw. Die is vaak een gevolg van het historische karakter; in het verleden werd nu eenmaal minder aandacht geschonken aan veiligheid en bereikbaarheid.

 

Als gevolg hiervan moet Monumentenwacht steeds beoordelen of zij voorgenomen werkzaamheden kan uitvoeren op verantwoorde wijze, in zowel uitvoeringstechnisch als juridisch opzicht. Door het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen en het verbeteren van de toegankelijkheid kunnen werkzaamheden die dat aanvankelijk niet waren, alsnog toelaatbaar worden gemaakt.

 

Infoblad bijzondere richtlijnen en voorschriften arbeidsomstandigheden (pdf)

 

Bereikbaarheid voor inspectie en onderhoud 

 

Vooral veilige toegang tot daken en goten is van groot belang