Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Enkele algemene adviezen

Monumenten met veel onderhoudsgevoelige constructies en materialen, zoals houten huizen en met riet gedekte poldermolens, zijn kwetsbaarder dan bijvoorbeeld kastelen met dikke stenen muren. Toch heeft elke constructie en elk materiaal periodiek onderhoud nodig. Ongeveer twee derde van alle restauraties komt voort uit achterstallig of nalatig onderhoud.

 

Door onderhoud planmatig en zo veel mogelijk preventief aan te pakken, en door kleine gebreken tijdig te herstellen, worden op middellange termijn flinke bedragen bespaard. Onverwachte, grote herstelwerkzaamheden worden vermeden, een goede bouwtechnische staat is verzekerd en vaak kwetsbare details blijven in goede staat. Bovendien staat het gebouw er permanent beter bij. De instandhouding van authentieke details bijvoorbeeld verhoogt ook de waarde van het monument. Dat is uiteraard van belang als de eigenaar zijn bezit vroeg of laat wil verkopen.

7 tips

  • Wees niet te afwachtend met onderhoud, ook niet in periodes voor of na een restauratie.
  • Laat een gedegen inventarisatie van de onderhoudsgevoelige constructies en materialen uitvoeren en laat het monument periodiek inspecteren door een deskundige en objectieve instantie.
  • Laat een meerjarenonderhoudsplan opstellen als basis voor gefaseerd preventief onderhoud. Onderwerpen die nauw verband houden met elkaar, worden hierin geclusterd. Het plan kan jaarlijks worden bijgesteld.
  • Informeer grondig naar de actuele stand van zaken omtrent fiscale regelgeving en subsidies alvorens omvangrijke instandhoudingswerkzaamheden te laten uitvoeren.
  • Streef altijd naar kwaliteit en duurzaamheid bij de uitvoering van werkzaamheden. Onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten vereisen specialistische kennis en bewezen vakmanschap. De plaatselijke aannemer heeft die niet altijd in huis. Monumentenwacht weet uit eigen ervaring dat er in de dagelijkse praktijk heel wat ‘aangerommeld’ wordt met monumenten. Wie geen risico’s wil nemen, schakelt een Erkend Restauratie Bouwbedrijf in.
  • Houd een logboek bij van alle werkzaamheden. Dit geeft later bij vergelijkbare werkzaamheden houvast. Ook voor de volgende eigenaar.

 

Monumentenwachters adviseren