Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

GEVELS

Een belangrijk maar vaak onzichtbaar deel van een bouwwerk is de fundering. Deze dient om het gewicht van een bouwwerk gelijkmatig op de ondergrond over te brengen. Er zijn verschillende typen fundering. Het type hangt af van de bodemgesteldheid.

 

In de vroege Middeleeuwen werden de meeste huizen opgetrokken uit hout en leem. De wanden van de huizen waren kwetsbaar. De bouwers probeerden het aantal wanden daarom tot een minimum te beperken. Ook probeerden ze wanden zo veel mogelijk te beschutten door ze naar binnen te plaatsen of de daken ver over te laten steken.

 

Vensters zijn uitermate kwetsbare elementen op de scheiding van binnen en buiten. De bekende uitspraak in de monumentenzorg ‘behouden gaat voor vernieuwen’ zou zeker op moeten gaan voor vensters.