Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Funderingen

Als een fundering goed is aangelegd, heeft deze geen onderhoud nodig. Bepaalde scheuren in de gevel kunnen echter duiden op funderingsproblemen. Deze zijn mogelijk al bij de bouw ontstaan, of naderhand door veranderende omstandigheden. In dat geval zal er iets aan de fundering gedaan moeten worden. Daarvoor is onderzoek nodig: hoe is de toestand van de fundering?, wat is er fout gegaan en waarom? en wat is de beste oplossing?

Ontwikkeling

De eerste gebouwen ontstonden meestal op wat hogere en drogere plaatsen, zoals zandplaten en oeverwallen. Op deze plaatsen, waar de ondergrond voldoende draagkracht bezat, was een kostbare fundering niet nodig. Men bouwde zonder palen (‘op staal’). In sommige gevallen maakte men gebruik van gemetselde spaarbogen.Lees meer

 

Kerktoren Oldenhove, Leeuwarden