Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Vensters

De huidige technische en functionele eisen, zoals vastgelegd in onder meer de Wet Geluidhinder en het Bouwbesluit, plegen een grote aanslag op zowel houten als stalen historische vensters.

 

In het recente verleden zijn veel vensters nogal lichtvaardig vervangen, vaak door exemplaren in een inferieure (hout)kwaliteit. Dat is te betreuren. Door preventieve maatregelen, respect voor wat aanwezig is en partieel herstel hadden veel historische vensters behouden kunnen worden.

Ontwikkeling

Vensters en deuren geven gezicht aan een gevelpartij en zijn kenmerkend voor de architectuur. Zij zijn sterk aan mode onderhevig en konden betrekkelijk gemakkelijk worden aangepast of vernieuwd. Aan de plaats en de vormgeving zijn vaak de diverse stijlperioden af te lezen.Lees meer

Preventieve maatregelen en herstel

Als kozijnen, deuren en vensters zijn gemaakt uit hoogwaardig materiaal, goed geconstrueerd zijn én goed in de gevel zijn aangebracht, kunnen zij heel lang meegaan. Maar ook dan alleen op voorwaarde dat steeds tijdig preventieve maatregelen worden getroffen. Als er toch schade optreedt, wordt bij voorkeur partieel herstel uitgevoerd. Herstel is uiteraard alleen effectief als de oorzaak van de schade wordt weggenomen.Lees meer

 

Frans venster, met onder naar binnendraaiende ramen

 

Stalen ramen en deur