Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Algemeen

Onder een interieur wordt allereerst verstaan de optelsom van een of meer vertrekken met daarin begrepen de gebouw structuur, de onderlinge samenhang en de ruimtelijke verhoudingen. Ten tweede omvat het interieur de afwerking van de vertrekken. Denk hierbij aan de wijze waarop onder andere plafondsvloeren en wanden zijn uitgevoerd en eventueel gedecoreerd. Ten slotte betreft het  interieur de inrichting, dus de roerende zaken.

 

Kelders zijn in het algemeen de oudste delen van een huis of een boerderij. Kelders waren moeilijker te slopen en werden na een brand of een verbouwing weer in het nieuwe gebouw ingepast. Wel werd de ingang meestal verlegd. Vandaar dat oude kelders vaak allerlei raadselachtige nissen met trapjes en dichtgemetselde toegangen bezitten.

Ontwikkeling

Vaak wordt gedacht dat alleen de overdadig gedecoreerde interieurs ertoe doen. Niets is echter minder waar. In heel veel gevallen zijn juist de interieuronderdelen die in het verleden wat minder kostbaar of uniek waren, gesneuveld. Daarnaast worden de relatief jongste interieurs of interieurelementen vaak als eerste aangetast of verwijderd. Niet alleen landhuizen en kastelen, religieuze gebouwen en overheidsgebouwen bevatten waardevolle historische interieurs of elementen ervan; dat geldt evenzeer voor woonhuizen, boerderijen, industrieel erfgoed en vele andere monumentale objecten.Lees meer

 

Meerdere lagen behang, het vertelt een stuk van de historie