Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Binnenpleisterwerk en vocht

Als binnenpleisterwerk goed is opgebracht, kan het heel lang in goede conditie blijven. Het is wel enigszins gevoelig voor mechanische beschadiging door stoten met scherpe voorwerpen. Dergelijke beschadigingen zijn echter vrij gemakkelijk en duurzaam te herstellen. Echte problemen met binnenpleisterwerk hebben meestal te maken met vocht, vaak in combinatie met uitbloeiende zouten.Lees meer

De aanpak van beschadigd pleisterwerk

Pleisterwerk aanbrengen is een vak. Veel problemen ontstaan doordat er geen goede voorbereidings- of hechtingslaag wordt aangebracht, een voor de toepassing ongeschikt pleistersysteem wordt gebruikt, de pleister niet zorgvuldig en volgens de voorschriften wordt aangebracht of naderhand wordt voorzien van een verkeerde afwerking.Lees meer

Pleistersystemen

Muren nemen altijd vocht uit de omgeving op. Naast het wegnemen van de oorzaken daarvan is het belangrijk dat de muren zelf hun vocht weer snel kwijt kunnen: muren moeten ademen. Daarom zijn alleen aangepaste, zogenaamde open pleistersystemen geschikt. De pleisterlaag mag niet te dik zijn. Als afwerking kan een damp doorlatende mineraalverf worden gebruikt. Afsluitende latexverven zijn ten zeerste af te raden omdat zij allerlei problemen kunnen veroorzaken.

 

Lang niet alle pleistersystemen die een stukadoor levert, zijn geschikt voor een oud gebouw. Er zijn diverse systemen met hun eigen kenmerken en toepassingsmogelijkheden. Bij de keuze van het pleistersysteem moet ook worden betrokken of een muur zoutbelast is.

  • Kalkpleisters

Deze bestaan uit kalk met zand als vulmiddel. Ze kunnen alleen onder normale omstandigheden worden toegepast op niet-zoutbelaste ondergronden. Belangrijk is het opzetten van een zo dun mogelijke pleisterlaag. Deze moet de ondergrond volgen. Kalkpleister moet niet worden gebruikt als uitvullaag om een onregelmatige wand egaal te maken. In verband met het doorharden van de kalk kunnen deze pleisters pas na enkele weken worden afgewerkt met een verf op mineraalbasis.

  • Kalk-traspleisters

Aan dit systeem op basis van kalk en zand is als hydraulische toeslag tras (gemalen tufsteen) toegevoegd. Kenmerken zijn een goede hechting, weinig krimp en een goede dampdoorlaatbaarheid. Het kan alleen toegepast worden op ondergronden die niet of slechts licht door zouten zijn belast. Mits aangepast op de situatie zijn kalk-traspleisters zowel voor binnen- als buiten pleisterwerk geschikt.

  • Perlite-pleisters

Dit zijn condensremmende, enigszins isolerende pleisters met een vulmiddel uit steen. Het is een dampdoorlatend pleistersysteem dat redelijk goed bestand is tegen zouten Perlite-pleisters dient men zeer geleidelijk te laten drogen.

  • Cementpleisters

Normaal bestaan deze uit portlandcement en zand. Voor bijzondere toepassingen op sterk zoutbelaste ondergronden bestaan speciale systemen met toeslagstoffen en een aangepaste korrelgrootte. Onderzoek en advies vooraf zijn noodzakelijk.

 

Gipshoudend pleisterwerk

 


Afsluitende latex muurverf