Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Abonnement

Een abonnement geeft eigenaren recht op periodieke inspectie van het monument door deskundige en objectieve monumentenwachters, die gespecialiseerd zijn in het werken op hoogte. 

 

Het inspectierapport geeft praktische aanwijzingen voor goed onderhoud en vormt ook een handige basis voor het aanvragen van subsidie, laagrentend lenen of belastingaftrek. Sinds kort is in aanvulling op het inspectierapport ook een quick scan verduurzamen mogelijk. In een aparte bijlage worden de voor uw monument meest geschikte oplossingsrichtingen aangegeven.

 

En klein (nood)herstel tenslotte voorkomt dat, op het oog, kleine gebreken onverwacht uitgroeien tot grote, kostbare reparaties of herstelwerkzaamheden.

 

Meer over inspecteren volgens NEN 2767

Maatwerk

Ook voor een inspectie op maat kunt u bij ons terecht. Met onze deskundigheid en objectiviteit helpen we u graag verder met b.v. een aankoopadvies, een plan van aanpak of beleidsinformatie. Daarvoor werken we graag samen met andere gespecialiseerde organisaties.

Monitor

Jaarlijks verzamelen we enkele algemene gegevens uit de rapportages over de staat van het casco en het onderhoud van rijksmonumenten. Dit geeft een actueel inzicht in de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud van de Overijsselse en Flevolandse rijksmonumenten en biedt ook een vergelijking met voorgaande jaren.

 

Overijssel:

 

Flevoland: