Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Archeologische inspecties

De archeologische inspecties worden uitgevoerd door Gerard Bastiaan, in nauwe samenwerking met Irene Velthuis en Rob Datema, jarenlang onze collega's bij de voormalige Archeologische Monumentenwacht. 

 

Sinds wij de Overijsselse en Flevolandse activiteiten van de Archeologische Monumentenwacht hebben overgenomen, vervullen zij vanuit Erfgoedbeheer een belangrijke rol in de kwaliteitsborging. Want professionaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, vooral als het gaat om de objectiviteit en deskundigheid van onze monumentenwachters.

Wat doet een monumentenwachter?

Een monumentenwachter werkt op een vergelijkbare manier als bij gebouwen. Samen met de eigenaren en beheerders zet hij zich in voor het behoud van alle archeologie in de bodem door het geven van praktische, uitvoerbare adviezen. De aangemelde monumenten worden regelmatig geinspecteerd. De monumentenwachter bekijkt de veranderingen in het terrein en legt deze vast in een inspectierapport, aangevuld met praktische onderhoudsadviezen. Daarmee is er altijd een actueel beheeradvies beschikbaar.

 

De waarde en de interessante kanten van archeologische monumenten, de werkwijze van de archeologische monumentenwachter en de wijze waarop archeologische monumenten een plaats krijgen in het terreinbeheer kunnen het best worden verduidelijkt aan de hand van voorbeelden van:

  • een beschrijving van een archeologisch object met de adviezen voor inrichting en beheer die de archeologische monumentenwachter daar heeft gegeven,