Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Bouwkundige inspecties

Een bouwkundige inspectie is meer dan grondige keuring van het pand. Van het begin tot het eind krijgt het monument en zijn eigenaar alle aandacht van de monumentenwachters.

 

Voorbereid op pad

Een inspectie wordt vooraf telefonisch afgesproken met de eigenaar of beheerder. Ter voorbereiding zoeken de monumentenwachters de aandachtspunten van het pand na in eerdere inspectierapporten of op tekening.

 

In gesprek met de klant

Na aankomst melden de monumentenwachters zich bij de eigenaar of beheerder. Ze informeren naar uitgevoerde reparaties en nieuwe gebreken of problemen.

 

Blik op de buitenkant

De werkelijke inspectie begint meestal aan de buitenzijde. Daarbij letten de monumentenwachters onder meer op de staat van het metselwerk, het schilderwerk, goten en afvoeren, en sporen van lekkages. 

 

Ook het omringende terrein wordt bij de inspectie betrokken. Zo is er aandacht voor hekwerken, tuinmuren en bestrating, en gewenste en ongewenste begroeiing en diersoorten.

 

Het dak op

Het dak krijgt bijzondere aandacht van het inspectieteam. Als zich hier gebreken voordoen, hebben die bijna altijd vervelende gevolgen voor de onderliggende constructie. De monumentenwachters zijn daarom zeer alert op lekkages en aantastingen door schimmels of houtborende insecten. Waar nodig en mogelijk, treffen zij direct maatregelen, b.v.

  • een afgegleden dakpan wordt teruggelegd
  • een kapotte daklei wordt vervangen
  • een verstopte goot wordt schoongemaakt.

 

Moeilijk bereikbare plaatsen

Monumentenwachters komen op plaatsen waar de gemiddelde eigenaar zich liever niet waagt: op de torenspits, in de uithoeken van de kapconstructie of bungelend aan een touw tegen de gevel. Door een deskundig gebruik van ladders, klimtuigen en andere hulpmiddelen kan, voor zover dat veilig mogelijk is, er ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden geïnspecteerd.

 

Van binnen bekeken

Ook binnen het object wordt gekeken of zich bouwkundige problemen voordoen of aankondigen. Kleine vochtplekken, scheurtjes of hoopjes boormeel kunnen aanleiding zijn om snel in te grijpen. Verder controleren de monumentenwachters of karakteristieke elementen in goede staat verkeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn trappenhuizen, stucplafonds, tegelvloeren, muurschilderingen en historisch meubilair.

 

Oog voor detail

Elk object heeft zijn eigen, soms unieke kenmerken. Ook die details worden door de monumentenwachten met een kritisch oog bewaakt. Het kan gaan om een speciale gevelsteen, een bijzonder glas-in-loodraam of een zandstenen kozijnstijl waaraan generaties edellieden hun zwaarden en messen hebben gescherpt.

 

Gedegen advies

Tijdens de inspectie maken de monumentenwachters aantekeningen van opvallende zaken en korte tijd later ontvangt de eigenaar een overzichtelijk inspectierapport.