Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Groene monumenten

Het totale bestand van ruim 60.000 rijksmonumenten telt zo’n 1300 groene monumenten. Van dit betrekkelijk kleine aandeel wordt naar verhouding veel gebruik gemaakt door het publiek. Lees meer

Groene inspecties

De groene inspecties worden uitgevoerd door Gerard Bastiaan, in nauwe samenwerking met Vincent Stalman, jarenlang onze collega bij de Groene Monumentenwacht.

 

Sinds wij de Overijsselse en Flevolandse activiteiten van de Groene Monumentenwacht hebben overgenomen, vervult hij een belangrijke rol in de kwaliteitsborging. Want professionaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, vooral als het gaat om de objectiviteit en deskundigheid van onze monumentenwachters.

Meerwaarde voor beheer

Regelmatig onderhoud is minstens zo belangrijk als bij gebouwde objecten. Wordt beplanting niet regelmatig onderhouden, dan neemt de natuur snel het heft in handen. Juist de monumentale, cultuurhistorische karakteristieken van de aanleg vervagen dan. Paden verdwijnen, gesnoeide beplanting verliest zijn vorm, waterpartijen groeien dicht. Daarnaast is het bij het beheer en onderhoud van belang voldoende rekening te houden met 'de ecologie’ van het gebied.

 

De eerste groene inspectie begint met het vastleggen van de bestaande situatie. Groene monumenten kunnen een oppervlakte van vele tientallen hectaren beslaan. Daarbij verliest men gemakkelijk het overzicht. Toch is het zaak om exact te weten welke onderdelen er zijn, waar ze zich bevinden, wat de staat van onderhoud is, welk onderhoud nodig is en wanneer (signaleren van aandachtspunten en beheersadviezen). Al deze informatie wordt overzichtelijk vastgelegd in een inspectierapport.

 

Bedenk hierbij wat vanuit de tuinhistorisch oogpunt relevant is, waar liepen de paden oorspronkelijk, wat was de bedoeling van de aanleg. Vooral in gevallen waarin restauratie nodig is, is het verstandig om ook een tuinhistorisch onderzoek te laten doen.

 

Bij vervolginspecties monitort de monumentenwachter vervolgens hoe de kwaliteit van het monumentaal groen zich ontwikkelt in de loop van de jaren. Deze waarnemingen leveren niet alleen nuttige informatie op voor eigenaren, maar ook voor overheden. Zij kunnen op grond van de gegevens de meest effectieve (subsidie)regelingen treffen voor onderhoud en restauratie van groene monumenten.

 

Een goede waterhuishouding is van groot belang voor het op peil houden van de conditie van het monumentale groen. Sluisjes, overstorten, duikers etc. moeten regelmatig vrijgemaakt worden.

 

Half dichtgegroeide vijver

 

Paden moeten onderhouden worden, om te voorkomen dat ze vervagen of zich verplaatsen omdat men vanwege bijvoorbeeld wortels naast het oorspronkelijke pad gaat lopen. De structuur van het park wordt aangetast.