Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Molens

De moleninspecties worden uitgevoerd door Gerald Getkate en/of Wouter Keizers, die naast monumentenwachter tevens gediplomeerd molenaar zijn. Want bij het inspecteren staat professionaliteit hoog in het vaandel, vooral als het gaat om de objectiviteit en deskundigheid van onze monumentenwachters.

 

Speciaal voor molens heeft Monumentenwacht een brochure opgesteld met aanwijzingen voor het treffen van voorzieningen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op molens:

 

Veiligheid en gezondheid op molens (pdf)

Verhalen over Overijsselse molens

Molens zijn - net als kerken - de bakens in het landschap. Ze bepalen het silhouet van een dorp of het boerenland. Een kostbaar bezit en niet meer weg te denken uit onze omgeving. Daarom hebben de Stichting De Overijsselse Molen, het Overijsselse Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Monumentenwacht Overijssel en Flevoland ‘Verhalen over Overijsselse molens’ opgezet. Dat is erop gericht om een breder publiek te interesseren voor molens, waardoor ook een groter draagvlak ontstaat voor meer investeren in preventief onderhoud, en een ruimer aanbod van vrijwilligers.Lees meer