Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Monumentenwachters

Eigenlijk zijn monumentenwachters loodgieters, dakdekkers, metselaars, restaurateurs en technici tegelijk. Zij gaan uiterst ervaren en vakkundig te werk, met respect voor het vakmanschap van allang overleden vakbroeders.  

 

Ons team van monumentenwachters bestaat uit:

  • Henk de Bruin (teamleider en preventiemedewerker)
  • Gerard Bastiaan (tevens gediplomeerd hovenier en archeologie-specialist)
  • Gerald Getkate (tevens gediplomeerd molenaar en archeologie-specialist)
  • Wouter Keizers (tevens gediplomeerd molenaar)
  • Eric Pieper
  • Ronny Verwoolde (tevens gediplomeerd BOEI-inspecteur)
  • Peter Zuidberg

Inspectiebus

De monumentenwachters beschikken over de hulpmiddelen om, voor zover dat veilig kan, in de verste hoeken van het pand te komen. De situatie bepaalt of de werkwijze eenmalig is (eerste inspectie) en voor volgende inspecties veiligheidsvoorzieningen moeten worden aangebracht. In hun inspectiebus vervoeren zij de complete uitrusting die nodig is bij de inspectie van een monument. Overigens, het Prins Bernhard cultuurfonds ondersteunt Monumentenwacht al jaren om de inspectiebussen te laten rijden.

Veiligheid

Het behoud van monumenten mag dan bij alles voorop staan, maar dit werk kan en mag natuurlijk niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van de monumentenwachters. Daarom brengen ze van het betreffend object de aanwezige gevaren tijdens het inspecteren van inspectie en uitvoeren van licht onderhoud altijd in kaart, met adviezen over de te nemen maatregelen werkmethode.

 

Maar ook voor abonnees zélf kan veiligheid inhouden, dat de nodige maatregelen en voorzieningen getroffen moeten worden. Ook daarbij biedt Monumentenwacht de helpende hand.

 

Een bijkomend voordeel van aangebrachte veiligheidsvoorzieningen is dat de bereikbaarheid van gebouwonderdelen wordt vergroot. Deze delen kunnen daardoor nauwgezetter worden geïnspecteerd en is er een hoogwaardiger inspectieresultaat. Door een combinatie te leggen voor de verschillende gebruikers is er ook financieel voordeel te behalen omdat niet ieder bedrijf zijn eigen veiligheidsmaatregelen hoeft te nemen.

 

Als bij het bepalen en aanbrengen van de veiligheidsvoorzieningen gebruik wordt maakt van de Monumentenwacht, kunnen teleurstellingen worden voorkomen. Voorzieningen zitten op de juiste plaats en er zijn geen herstelkosten.

 

Meer informatie over veiligheidsvoorzieningen: 

Bijzondere richtlijnen en voorschriften arbeidsomstandigheden (pdf)