Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Zonder glazen bol in de toekomst kijken

Ronny Verwoolde werkt al meer dan twintig jaar bij Monumentenwacht Overijssel, maar nog elke dag leert hij nieuwe dingen. Zo dook hij een tijdje geleden de schoolbanken in en slaagde met glans voor de vervolgopleiding Rgd-BOEI; Ronny mag nu inspecties uitvoeren volgens de laatste NEN-2767 normen.

 

“Vooral vanuit gemeenten en woningcorporaties komt daar steeds meer vraag naar, dus met deze bijscholing zijn we weer helemaal up to date.Up to date is Ronny zeker. In plaats van op een kladblok noteert hij tegenwoordig zijn inspectiebevindingen via een iPad direct in het computerprogramma (O)prognose. Zo ligt er aan het eind van de inspectie een vrijwel complete rapportage. Deze bouwkundige rapporten zijn bovendien eenvoudig digitaal uit te wisselen en aan te vullen. “Een adviseur kan vervolgens op kantoor aan de slag met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning.

 

Vooral klanten die meerdere gebouwen in beheer hebben, zoals gemeenten en woningcorporaties, willen voor hun financiele begroting graag een gedetailleerd meerjarenkostenoverzicht. “Om zo’n onderhoudsplanning te kunnen maken, is het van groot belang de huidige conditie van de gebouwen goed te inventariseren”, weet Ronny. “Jarenlang werkten we met een beoordeling waarin we de staat van een gebouw indeelden in vier categorieën: goed, redelijk, matig of slecht. Maar daar komt nu een nieuwe mogelijkheid bij.  

 

Tegenwoordig vragen klanten om een meer gedetailleerde conditiemeting, waarbij het pand een score krijgt tussen 1 en 6 op de onderdelen Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht. “Score 1 kun je vergelijken met nieuwstaat, bij 6 is het gebouw rijp voor de sloop”, legt Ronny uit. “Door via het NEN-protocol alle onderdelen te inventariseren, kan nauwkeuriger berekend worden wat nodig is om het gebouw te onderhouden op langere termijn. In de toekomst kijken dus, maar dan zonder glazen bol. Dat is wat ik doe!”

 

Naar onze aanpak