Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Preventief

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland wil bijdragen aan de instandhouding van Overijsselse en Flevolandse monumenten door "het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen".

 

Voor eigenaren

Daarom bieden wij eigenaren van monumenten periodieke inspecties aan, die deskundig en objectief zijn. Tijdens deze inspecties verrichten we tevens klein (nood)herstel. En we maken ook een schriftelijke rapportage met praktische onderhoudsadviezen en een prioriteitenlijst.

  

Geen winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk en dankzij structurele subsidie van de provincies Overijssel en Flevoland en vrijstelling van BTW zijn onze uurtarieven laagdrempelig.