Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Beleid

Voor eigenaren van monumenten worden periodieke inspecties van monumenten uitgevoerd. Ons beleid richt zich op het werven van nieuwe abonnees, het beter vast houden van bestaande abonnees en het verder ontwikkelen van de MonumentenMonitor.

 

Aanvullende dienstverlening 

En voor Monumentenadvies Oost b.v. adviseren en begeleiden wij eigenaren in het verlengde van de inspecties. Deze aanvullende dienstverlening wordt uitgevoerd door een apart team dat zelfstandig en marktconform werkt. Statutair is bepaald dat de winst voor tenmiste 90% ten goede komt aan ANBI-stichtingen. Voor Monumentenadvies Oost is een apart bedrijfsplan opgesteld.

 

Verantwoording 

Jaarlijks wordt het beleid verantwoord naar de Raad van Toezicht en de subsidiegevers. De meest recente verantwoording staat in het jaarverslag 2018.