Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Doel

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland stelt zich conform de statuten ten doel:
  
“… het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen
door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen,
onder meer door het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspectie
van een zo groot mogelijk aantal cultuurhistorische bouwwerken
en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden."