Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Free Prak-prijswinnars

De vijf prijswinnaars van de Free-Prak-prijs voor voorbeeldig onderhoud zijn:

 

Vereniging Natuurmonumenten

In eerste prijs ging in 1999 naar de Vereniging Natuurmonumenten voor het voorbeeldig onderhoud van haar monumentale panden. 

 

Vrijwilligers kerkhofkapel Vollenhove

Vervolgens kwam de prijs in 2001 toe aan een groep vrijwilligers in Vollenhove. Zij restaureerden het toegangshek, de kerkhofkapel en enkele uit Lierderholthuis afkomstige beelden en gaven daarmee het kerkhof bij de St. Nicolaaskerk te Vollenhove een ander aanzien.

Familie Hovels te Vasse

In het jaar van de boerderij, 2003, werd de prijs uitgereikt aan de familie Hövels van het erf Geerdink Johannink te Vasse. De familie voert al van oudsher daadwerkelijk voortdurend zorgvuldig onderhoud uit aan dit complexe en zeer onderhoudsintensieve boerenerf. Als “gewone” particulieren leveren ze daarmee een onmisbare bijdrage aan het behoud van een heel opmerkelijk stukje architectuur, landschap en bewonersgeschiedenis in Twente.

 

Synagoge te Enschede

Het bestuur van de synagoge te Enschede was in 2005 de trotse winnaar van de prijs. De jury toonde veel bewondering voor de wijze waarop aan de synagoge nieuwe functies worden toegekend. Behalve voor de godsdienstige functie wordt er namelijk ook ruimte gemaakt voor wetenschappelijke, culturele en museale activiteiten. Deze zijn gericht op de Joodse gemeenschap in Nederland en daarbuiten en op de Nederlandse samenleving als geheel. Een relatief kleine kern van vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat veel mensen een grote betrokkenheid hebben bij de synagoge. Naast de prijs werden er twee eervolle vermeldingen uitgereikt. Eén voor het van oorsprong middeleeuwse kloosterdorp Het Stift te Weerselo en èèn voor het Dominicanenklooster te Zwolle.

 

Stad Kampen

Tenslotte werd in 2009 de laatste Free Prak prijs uitgereikt aan wethouder Adema van Kampen. Het is de jury opgevallen dat vele burgers zeer geïnteresseerd zijn in monumentale waterwerken. Dit symboliseert niet alleen het gemeenschappelijk belang van goed waterbeheer, maar is ook een uiting van grote inhoudelijke betrokkenheid. De jury heeft de Free Prakprijs dan ook nadrukkelijk toegekend aan de stad Kampen. Daaronder verstaat de jury niet alleen de gemeente Kampen, maar ook het Waterschap Groot Salland, de bewoners van het IJsselfront en al degenen die bij de het beheer van de stadsmuur-waterkering zijn betrokken. Naar het oordeel van de jury is de Stad Kampen er voortreffelijk in geslaagd om de bescherming tegen het water en het behoud van het historische beeld van de stad aan de IJssel te combineren.


Free Prak zelf voegde hieraan toe “dat Kampen karakter heeft getoond door níét te kiezen voor de gemakkelijkste of goedkoopste oplossing, maar juist wél voor de meerwaarde van het cultuurhistorisch erfgoed. De sociaal-economische waarde is in deze situatie vele malen groter dan alleen de economische, het verbindt groepen en bevordert samenwerking en dát is wat in Kampen op voorbeeldige wijze is gebeurd”. 

Eervolle vermeldingen werden toegekend aan de vuurtoren en het gemaal Vissering op Urk.

 

Terug