Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Beleef het boerenerf(goed)

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven.Lees meer

Wederopbouw boerderijen

Met het project De Wederopbouw van Salland wil de Stichting Sallands Erfgoed in 2015-2016 de aandacht vestigen op de boerderijbouw van na 1945 en stimuleren in de restauratie en het behoud van deze.Lees meer

 

Met subsidie van: